Kretsting

Kretsting

Arrangør: Hordaland Bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 28.03.2019 22:30:00

Tid


Sted


Beskrivelse

Kretsting - 2019


Vi har gleden av å invitere til Kretsting for perioden 2019-2021


Tinget avholdes på Idrettens Hus - Hordaland (Brann Stadion), 2. etasje i A-Lokalet


Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Kretstinget velger kretsens styret, godkjenner regnskapet og budsjettet, fastsetter medlemskontingent og behandler innkomne saker.  

Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Alle ordinære bedriftsidrettslag og enklere bedriftsidrettslag har stemmerett på kretstinget etter følgende fordeling: 


Representasjon på Kretstinget:

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lover, og Hordaland Bedriftsidrettskrets sine lover, har følgende stemmerett på Kretstinget:

  • Bedriftsidrettslag inntil 50 medlemmer: 2 representanter
  • Bedriftsidrettslag fra 51 medlemmer og oppover: 3 representanter


I henhold til NBIFs lov §6(1) gjelder følgende for representanter til Kretstinget: 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et bedriftsidrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4.  


I henhold til NIFs lov §2-4, skal det ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 


Saker til Kretstinget: 

Forslag som ønskes behandlet må være sendt kretsstyret senest 3 uker før tinget, dvs. innen 12.mars. Saker sendes til hordaland@bedriftsidrett.no.

Saksliste Kretsting 2019

Kretsting 2019 HBIK - Tingdokument


Alle bedriftsidrettslag oppfordres sterkt til å møte. 

Vær med og bestem hva kretsen skal jobbe for i tiden fremover!


NB! Vår nye samarbeidspartner på treningstøy og profileringsartikler, Scantrade, skal ha stand på Kretstinget, så her får du mulighet til å sjekke ut en rekke av deres kjempegode produkter fra blant annet Umbro, Fibra og Scott m.f. 


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Hordaland Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline